Article

Pesan Menyambut Ramadhan (19 Sya'ban 1439H)
By: Prof. Veni Hadju

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah pembayaran oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan dari Allah. Ada zakat harta atas kepemilikan barang penting yang kena zakat. Begitupun ada zakat pertanian dan zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada waktunya. Zakat adalah kewajiban.

Zakat berbeda dengan pajak. Membayar pajak tidak berarti sudah menbayar zakat. Hanya sakarang pembayaran zakat ini telah diperhitungkan saat membayar pajak. Hanya masih banyak yang mengeluh karena harus mengeluarkan zakat dan pajak yg besar. Memang setan sering mengganggu pikiran manusia sehingga ada saja hamba Allah yang berusaha utk tidak membayar zakat ini.

Zakat infak dan sedekah adalah tiga hal yg sering kita temukan dalam Al-Quran. Ketiganya mempunyai dasar dalam membantu kerabat orang miskin, anak yatim, dan pihak lain yang membutuhkan. Pahala dan jaminan Allah bagi mereka yg suka mengeluarkan zakat sedekah dan infak adalah berlipat ganda.

Maha Benar Allah dengan firman-Nya: Alladziina yuqiimuunash shalaata wayu'tuunaz zakaata wahum bil aakhirati hum yuuqinuun (QS Luqmaan 31:4). Artinya: (orang yang berbuat baik) adalah mereka yg mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

SIAPKANLAH PEMBAYARAN ZAKAT ANDA DI BULAN RAMADHAN NANTI.

Pelukis Hati

Pelukis Hati

Superadmin at Pelukis Hati

Kebaikan dari Kita adalah Kebaikan untuk Kita